Bize Ulaşın
Justwork Ofis Kampüs,
Balkan Cad.,
Meydan İstanbul AVM, No:62, 34770,
Ümraniye / İstanbul / Türkiye
[email protected]
T: +90 212 982 22 47
Geri

FIM: Finansal Yönetim

AST
Sabit Kıymetler


caniasERP Sabit Kıymet Yönetimi (AST) modülü, işletmelerin makine, teçhizat, arazi, bina, tesis, tesisat gibi sabit kıymetler olarak nitelendirdikleri varlıklarıyla ilgili işlem yapmalarına imkan verir.

BUD
Bütçe Yönetimi

caniasERP Bütçe Yönetimi (BUD) modülü, şirketlere gelecek vizyonlarına uygun bir bütçe oluşturarak stratejik, operasyonel ve finansal planlarının tamamını entegre bir şekilde yönetme ve raporlama kolaylığı sağlar.

CAL
Standart Maliyetlendirme

caniasERP Standart Maliyet Yönetimi (CAL) modülü, ürün ağaçları ve rotalardan edinilen temel bilgilerden yola çıkılarak, belirli bir mamul ya da yarı mamulün planlanan üretim maliyetinin hesaplanabilmesini sağlar.

COS
Maliyet Merkezi Muhasebesi

caniasERP Maliyet Merkezleri Muhasebesi (COS) modülü, tüm ürün ve faaliyetlerin etkinliklerinin ölçülebilmesine, raporlanabilmesine, karşılaştırmalar yapılabilmesine ve karar verme süreçlerinin yönetilmesine olanak tanır.

FCM
Finansal Konsolidasyon Yönetimi

caniasERP Finansal Konsolidasyon Yönetimi (FCM) modülü, holding veya şirketler grubu yapılanması olan, üretici, distribütör ya da hizmet firmalarının resmi veya yönetimsel konsolidasyon ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilmiştir.

FIN
Muhasebe

Genel Muhasebe (FIN) modülü, kapsadığı Genel Muhasebe, Alacaklar Muhasebesi, Borçlar Muhasebesi, Yönetim Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, Sabit Kıymetler Muhasebesi ve İnsan Kaynakları Muhasebesi gibi alt başlıklar ile üretici, distribütör ya da hizmet firmalarının resmi ve yönetimsel tüm ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde geliştirilmiştir.

FMT
Finansal Yönetim

caniasERP Finansal Yönetim (FMT) modülü, şirketlerin kredi, leasing gibi finansal süreçlerinin yanı sıra bankalarla olan entegrasyon süreçlerinin yönetilmesine imkan verir.

LRM
Yasal Raporlama Yönetimi

caniasERP Yasal Raporlama Yönetimi (LRM) modülü, şirketlerin ihtiyaç duyabileceği yevmiye, kebir defteri gibi resmi raporlar ile birlikte, KDV, muhtasar beyanname vb. raporların oluşturulabilmesini sağlar.

Hadi Konuşalım

Projeniz mi Var?

Benzersiz fikirlerden heyecan duyan, şirketlerin birinci sınıf ERP projesi için inanılmaz bir kimlik oluşturmasına yardımcı olan ekibiz.