KVKK Bildirim Metni

BIQ YAZILIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

BIQ Yazılım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak; kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz, müşterilerimizin çalışanları ve Şirketimiz ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), GDPR (Global Data Protection Regulation – Global Veri Koruma Yönetmeliği kapsamı) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

Bu kapsamda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatı ile sizleri işbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) ile aydınlatmak istiyoruz.

  1. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçlarımız

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlemekteyiz.

İnternet sitemizde bulunan “İletişim” sekmesinden iletişim formunu doldurmanız halinde sizinle iletişime geçebilmek amacıyla ad, soyad, irtibat numarası, e-posta adresi, firma adı ve unvan bilgilerinizi işlemekteyiz.

İnternet sitemizde bulunan “Kariyer” sekmesinden iş başvuru formunu doldurmanız halinde, iş başvurunuzu değerlendirmek ve sizinle iletişime geçebilmek amacıyla ad, soyad, irtibat numarası ve e-posta adresi bilgilerinizi işlemekteyiz.

Şirketimiz tarafından ZOOM uygulaması üzerinden gerçekleştirilen eğitimlerin ve webinarların, ilgili dijital ortamda verilmesi esnasında açık rızanız bulunması halinde görsel ve işitsel verilerinizden kayıt altına alınan ses ve görüntü kayıtlarınız işlemekteyiz. Şirketimiz video konferanslar için Zoom Video Communications, Inc. (“Zoom”) şirketinden hizmet almaktadır. Eğitimlerimize ve webinarlarımıza Zoom aracılığıyla katılmanız haline, Zoom’un Gizlilik Politikasını da incelemenizi öneririz (https://zoom.us/privacy). Zoom uygulaması, webinarlarımıza katılmanız için adınız, soyadınız ve e-posta adresi bilgilerinizi talep edebilecektir. Bu bilgileri Zoom ile paylaşmak istememeniz durumunda, ilgili yayınlara hesap oluşturmadan daha sonra Youtube kanalımız üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Whatsapp hattımız üzerinden bizimle iletişime geçmeniz halinde talebinizi işleme almak ve karşılamak amacıyla ad, soyad, telefon numarası, talep ve şikâyetinize bağlı tarafınızca aktarılacak olan ilgili diğer bilgilerinizi işlemekteyiz.

Şirketimize ticari ileti gönderilmesi konusunda rıza vermeniz halinde, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak ve memnuniyet düzeyinizi ölçmek, gerçekleştirilecek online/fiziki etkinlik, toplantı, seminer ve eğitimler hakkında sizlere bilgi vermek ve bunları organize etmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin tanıtımları gerçekleştirmek adına ticari elektronik ileti gönderebilmek amacıyla ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi ile verdiğiniz ticari elektronik ileti onayına ilişkin log kayıt bilgilerinizi işlemekteyiz.

İnternet sitemiz, e-mail adresimiz, çağrı merkezimiz, sosyal medya kanallarımız (Linkedin, Instagram, Facebook, YouTube adreslerimiz) üzerinden bizimle iletişime geçmeniz halinde bize ilettiğiniz taleplerin karşılanması, şikâyetleriniz var ise çözümlenmesi ve bu kapsamda gerekli görüldüğü takdirde sizinle iletişime geçilebilmesi, çağrı merkezimiz üzerinden iletişime geçtiğiniz takdirde tarafınıza doğru hitap edilebilmesi, müşteri ilişkileri süreçlerinin daha iyi yönetilebilmesi, takip edilebilmesi ve raporlanabilmesi amaçlarıyla ad soyad, e-posta adresi, telefon numarası, log kayıtları verilerinizi, talep ve şikâyetinize bağlı tarafınızca aktarılacak olan ilgili diğer bilgilerinizi işlemekteyiz.

Sunulan hizmete ilişkin olarak sözleşmenin kurulması, satış sonrası destek hizmetlerinin verilebilmesi, Şirketimize iletmiş olduğunuz her türlü talep ve şikâyetlerinizi çözümleyebilmek, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek amaçlarıyla ad soyad, e-posta adresi, telefon numarası, çalıştığınız firma ve görev bilgilerinizi işlemekteyiz.

İnternet sitemizin kullanımı sırasında siber güvenliğinin sağlanması, reklamcılık faaliyetlerinin yürütülebilmesi, internet sitesinin işlevliliğinin analiz edilmesi ve bu doğrultuda performansını arttırması, internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunulması ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek amacıyla çerez kullanımıyla ilişkili kayıtlarınızı işlemekteyiz. Çerez politikasına https://biqsoft.com/cookie-policy adresinden ulaşabilirsiniz.

Yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, her türlü yasal haklarımızın kullanılması ve bu amaçla tüm işlemlerin yürütülmesi, iç denetim ve kontrol ile raporlama, test, geliştirme çalışmalarını yapabilmek ve yasal süreçler nedeniyle aktarılması veya resmi mercilerce gönderilen belgelerde talep edilmesi halinde süresi içerisinde yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi, adres, çağrı merkezi ses kayıtlarını, ticari iletişim izni bilgisini, IP adresi, uyuşmazlık süreçlerine ilişkin yazışma bilgilerinizi işlemekteyiz.

Yukarıda detaylarını belirttiğimiz işleme amaçları (“Amaçlar”), Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtildiği doğrultuda hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde gerçekleştirilecektir.

  1. İşlenen Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişiler ve Amaçlar

Toplanan ve işlenen kişisel verilerinizi Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktayız.

Bu doğrultuda toplanan kişisel verilerinizi;

Yasal yükümlülüklerimiz yerine getirmek amacıyla gerekli görülmesi halinde veya yetkili ve görevli yasal mercilerce talep edilmesi halinde ilgili yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla yetkili yasal mercilere aktarmaktayız.

Yasal işlemleri gerçekleştirmek için notere, hukuki taleplere karşı dava açma ve savunma gibi yasal haklarımızı kullanmamız gerektiğinde mahkemelere, danışmanlık aldığımız hukuk büroları ve avukatlara sır saklama yükümlülüğü kapsamında gerekli olduğu ölçüde aktarmaktayız.

Şirketimizin, ticari ve idari tüm faaliyetlerini ve hizmetlerini mevzuata uygun olarak sunulabilmesi ve Amaçlar’ı kapsamında yurt içinde/yurt dışında yerleşik Şirket yetkililerimiz ve grup şirketlerimize aktarmaktayız.

Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen organizasyonları yürütebilmek adına gerekli olduğu ölçüde acentelere ve organizasyonun lokasyonuna bağlı olarak yurt içinde ve/veya yurt dışındaki organizasyon firmalarına aktarmaktayız.

İş ve müşteri organizasyon süreçlerimizi yürütülmesi, caniasERP programına ilişkin olarak satış sonrası destek hizmetlerinin verilebilmesi, Şirketimize iletmiş olduğunuz her türlü talep ve şikâyetlerinizin çözümlenmesi için gerekli olması, sizinle iletişime geçilebilmesi amaçlarıyla iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz ve yetkilendirdiğimiz yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik çözüm ortaklarına ve grup şirketlerimize aktarmaktayız.

Şirket faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması adına özel uzmanlık gerektiren hizmetlerin (iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve uzmanları, mali danışmanlık hizmeti veren firmalar ve mali müşavirler, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, e-fatura/e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, bağımsız denetim hizmeti veren firmalar dâhil olmak üzere düzenleyici denetleyici kurumlar) tedarik edilebilmesi amaçlarıyla yurtiçi ve yurtdışında bulunan hizmet sağlayıcılara aktarmaktayız.

  1. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Sizden ve/veya bağlı olduğunuz kurumdan talep ettiğimiz ya da tarafımıza iletilen kişisel verileriniz, iş ilişkilerimiz, sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci içerisinde, internet sitemizin kullanımı ve internet sitemiz üzerinden iletişim formunu doldurmanız, Kariyer sekmesi üzerinden iş başvurusu formunu doldurmanız, talep ve şikayetlerinizi Şirketimizin Whatsapp hesabı üzerinden iletmeniz, iletişim kanallarımız (çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya hesapları) üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçilmesi, çağrı merkeziyle yaptığınız görüşmelerin kaydedilmesi durumlarında sözlü, fiziksel veya elektronik yollarla veya internet sitesi üzerinden toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizi;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; Sözleşmelerin hazırlanması, imzalanması, arıza ve hata taleplerinin alınması, kaydedilmesi ve giderilmesi, satış sonrası destek hizmetlerinin verilmesi, fiyat teklifi ve ürün tanıtımı yapılması, bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için iletişim kurulması, finansal kayıtların tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; bilgilendirme ve müşteri memnuniyet ölçümü yapılması ve raporlanması, organizasyonların gerçekleştirilmesi, verilen eğitim sonrası değerlendirme yapılması ve istatistik tutulması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; her türlü yasal/hukuki haklarımızın kullanılabilmesi, süreçlerimizin ve yükümlülüklerimizin yürütülmesi ve takibi,

Veri sorumlusu olarak Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak; yetkili yasal merciler tarafından bilgi talep edilmesi halinde gerekli bildirimlerin yapılması, mevzuat uyarınca her türlü hukuki işlemlerimizin gerçekleştirilmesi ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi,

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, sebepleriyle ve yalnızca gerekli olduğu ölçüde işliyoruz.

Yukarıda belirtilen yöntem ve hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 4. Maddesinde yer alan ilkeler uyarınca ve yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir.