Bize Ulaşın
Justwork Ofis Kampüs,
Balkan Cad.,
Meydan İstanbul AVM, No:62, 34770,
Ümraniye / İstanbul / Türkiye
[email protected]
T: +90 212 982 22 47

Pek çok farklı sektörde projeler gerçekleştirmiş ve süreçlere hakim, olası eksiklikleri önceden tahmin edip çözüm üretebilen bir danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

ERP Proje Danışmanlığı

ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımlarına geçiş, geçiş sonrası geliştirme ve aktif kullanma süreçleri standart paket yazılımlardan farklı olarak daha karmaşık ve zorlu süreçlerdir. Çünkü, ERP yazılımları ve uygulamaları, şirketler aynı sektörde olsa dahi farklılık göstermektedir. Paket yazılım olarak da tabir edilen standart yazılımlarda sürecin daha stabil ve kolay gözükmesinin nedeni, yazılım üzerinde yapılabilecek değişikliklerin çok az ve sınırlı olmasıdır. ERP yazılımlarında, yazılımın uygulanacağı firmanın talep ve beklentileri temel alınarak, çok ciddi özelleştirmeler yapılabilir.

Bu gibi daha pek çok farklı sebepten dolayı ERP yazılımlarının uygulama süreçlerinde, iş süreçleri mantığını benimsemiş, firma ve sektör süreçlerine hakim ve en önemlisi daha önce bu süreçlerin uygulandığı projelerde görev almış, çözüm odaklı danışmanlara ihtiyaç duyulur.

ERP geçişlerinde, en az uygulanan yazılımın kalitesi kadar verilen danışmanlığın da önemli olduğu düşüncesindeyiz. BIQSOFT ekibi olarak sizlere, pek çok farklı sektörde projeler gerçekleştirmiş ve bu sektörlerin süreçlerine hakim, olası eksiklikleri önceden tahmin edip çözüm üretebilen bir danışmanlık hizmeti sunuyoruz.
Proje yönetimi, var olan bir problemi çözmek ya da bir fırsatı değerlendirmek amacıyla, sınırlı kaynaklarla, sınırlı bir zaman diliminde istenen amaca ulaşmaya yönelik olarak yapılacak tüm faaliyetlerin, ulaşılmak istenen amaç ve olası riskler göz önünde bulundurularak, bahsi geçen amaca özel içerikte bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme, sonuçlandırma ve raporlama sürecidir.

Bu tanım ışığında ERP proje süreci değerlendirildiğinde süreç, ERP proje fikrinin ortaya atılması ile başlar. Sonrasında uygun ERP yazılımı seçilir ve firmanın amaç ve hedeflerini en iyi şekilde hayata geçirebileceğine kanaat getirilen danışman ekibiyle anlaşılır. Seçim süreci, firmanın direk olarak kendi bünyesinde veya bazı durumlarda profesyonel hizmet alarak yürüttüğü kısımdır. Bu adımlar tamamlandıktan sonra asıl ERP proje süreci başlar. İlerleyen adımlarda firma ve anlaşmış olduğu danışman ekibi projeyi birlikte yürütür. Sürecin takip eden adımları şu şekilde sıralanabilir;
Proje hedeflerinin daha açık olarak ifade edildiği ve dokümantasyonunun yapıldığı, bununla birlikte projeyi yürütecek olan danışman ekibi ile, firmanın proje ekibinin tanıştığı ilk toplantının gerçekleştirilmesi.

Firma süreçlerinin analiz edildiği ve proje planının yapıldığı aşamada, öncelikle işinde tecrübeli danışman ekibinin firma içi süreç analizlerini gerçekleştirmesi, süreçler analiz edildikten sonra, eğer ihtiyaç varsa, süreçler üzerinde firmanın o süreçten sorumlu olan ekibiyle birlikte gerekli düzeltmelerin yapılması ve süreçlerin son hali ile raporlanması.

Oluşan rapor çerçevesinde danışman ekibinin süreçleri yazılım üzerinde hangi konseptlerle oluşturacağına karar vermesi ve gerekli düzenlemelerin/geliştirmelerin yapılması.

Hazırlanan yazılımın kurulması ve kullanıcılara gerekli eğitimlerin verilmesi.
Programın bir süre test amaçlı kullanımından sonra ihtiyaç olması halinde gerekli iyileştirmelerin yapılması.

Canlı kullanım ve proje ile ilgili gerekli raporların hazırlanıp, canlı kullanıma geçiş sürecinin hayata geçirilmesi.

BIQSOFT proje yöneticileri, proje yönetim süreçlerinin tamamına hakim, farklı sektörlerde hayata geçirmiş oldukları birçok proje sayesinde proje yönetimi konusunda tecrübeli, müşterilerin istek ve beklentileri ile caniasERP’nin bu beklentileri nasıl karşılayabileceğine rahatlıkla karar verebilecek seviyede, çözüm odaklı, genel anlamda ERP ve caniasERP yazılımının süreçleri ve altyapısı hakkında derinlemesine bilgi ve tecrübe sahibidirler.

BIQSOFT proje sürecinin başarısını aşağıdaki kriterlere bağlı olarak ölçmektedir;

  • Planlanan zamanda projenin hayata geçirilmesi,
  • Planlanan kapsam ile projenin hayata geçirilmesi,
  • Kullanıma sunulan yazılımın istenen süreçleri ve akışı yansıtması,
  • Altyapının ilerleyen zamanda doğabilecek ek ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde tasarlanması,
  • Kullanıcıların maksimum verimlilikle caniasERP’yi kullanabilmeleri,
  • Yöneticilerin raporlamalarla detaylı verilere hızlıca erişebilmeleri ve daha spesifik, stratejik kararlar alabilmeleri.

Belirlenen hedeflerle gerçekleşen ERP projeleri

Sektöre özel proje deneyimi

Sektörünüzün gereksinimleri, trendleri ve iş süreçleri doğrultusunda özel projeler.

ERP proje metodolojisi

Tecrübe edilerek oluşturulmuş ERP proje metodolojisi ışığında yapılan implementasyon sayesinde, proje plan ve hedeflerine uyum.

İmplementasyon modelleme özgürlüğü

ERP metodolojisine ek olarak, firmanızın ERP implementasyon sürecinin hangi yaklaşımla hayata geçirilmesi gerektiğine dair, en uygun olan modeli belirleme esnekliği.

Etkileşimli modül implementasyonu

Tedarik zinciri ve lojistik, üretim ve otomasyon, finans, maliyet, e-dönüşüm ve insan kaynakları temel süreçlerinin birbirleriyle olan etkileşimleri dikkate alınarak gerçekleştirilen modül implementasyonları.

Firmanızı ileriye taşıyacak iş ortağı

Sadece ERP implementasyonu değil, dijital dönüşümün tüm adımlarında size çözüm ve hizmet sunabilecek bir iş ortağıyla çalışma avantajı.

Çözüm Sunalım

Projeniz mi var?

Dijital dünyada müşterilerini en güncel teknolojiyle buluşturmayı hedefleyen bir ekiple ilerleyin.